• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử phòng GD& ĐT Huyện Châu Thành - Kiên Giang
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 16 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
20. Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Phòng GDĐT

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan phối hợp: Cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính.

Thủ tục hành chính
21. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng GDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
22. Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
23. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Phòng GDĐT

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện

Thủ tục hành chính
24. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng GDĐT

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thủ tục hành chính
26. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thủ tục hành chính
27. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính
28. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính
29. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác);

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường nơi đến hoặc Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến.

Thủ tục hành chính
30. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.

b) Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.

Thủ tục hành chính
31. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Phòng GDĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo dục.

Thủ tục hành chính